Niko Interface framework

Niko heeft vandaag meer digitale touchpoints dan ooit tevoren. Installateurs én eindgebruikers gebruiken de Niko interfaces om Niko Home Control en andere toepassingen te configureren en te bedienen.

Nico interface framework

Uitdaging

Hoewel deze toepassingen erg kunnen verschillen, wou Niko toch een consistente Niko experience ontwikkelen, die voldoende flexibiliteit toeliet om de typische functionaliteiten van de diverse producten goed tot hun recht te laten komen.

Benadering

We startten met een onderzoek naar de essentiële waarden van Niko; voor het eerst werden ontwerpers en developers gevraagd om de design principes die zij intuitief hanteren te benoemen en de achterliggende redenen te verwoorden. In enkele iteraties vertaalden we dit naar concrete algemene richtlijnen. Vervolgens zochten we samen met verschillende gebruikers naar de noden en denkpatronen van elke persona en de specifieke kenmerken van de diverse toepassingen. We besteedden veel aandacht aan de ontwikkeling van gepaste interacties, transities en animaties om doorheen de applicaties te gebruiken. Het omzetten van dit alles naar de gepaste grafische elementen voor de Niko huisstijl, leidde tot een globale interface framework, die nu door interface designers, developers en programmeurs als leidraad gebruikt wordt. Het framework hebben we ontwikkeld in nauwe samenwerking met alle toekomstige gebruikers: designers, developers, maar ook installateurs, architecten en huisbewoners. Interviews, observaties, cocreatie en iteraties met prototypes gaven deze gebruikers een duidelijke stem tijdens het project.

Resultaat

De nieuwe Niko interfaces zijn gebruiksvriendelijk, consistent passend bij de merkidentiteit van Niko en toch telkens volledig aangepast aan de functionaliteiten waarvoor ze gebruikt worden.

Impact

Het interface framework zorgt niet alleen voor een consistente Niko visual identity: gebruikers die verschillende toepassingen van Niko combineren zullen de consistentie in hun bediening appreciëren.

Intern werd de communicatie over de huisstijl een stuk eenvoudiger. Een webtool verzamelt de richtlijnen, licht hun oorsprong toe en illustreert ze met voorbeelden van reeds gelanceerde toepassingen. Dit zorgt voor een sterke verhoging van de efficiëntie, zowel tijdens het opleiden van nieuwe werknemers als tijdens het briefen van van externe partners.

Het meest vergaande gevolg van dit project is zonder twijfel de bewustwording over het belang van de verschillen tussen de ogenschijnlijk gelijkaardige gebruikers. Daarnaast ontstond veel respect voor elkaars knowhow en inbreng tijdens een project. Dit leidde ook tot een beter begrip van elkaars vereisten om taken tot een goed einde te brengen. Mensen van verschillende afdelingen betrekken elkaar sneller bij hun werk en werken nauwer samen. Daardoor worden prototypes met de juiste criteria getest, zijn beslissingen gefundeerd en gedragen en gaat er geen tijd verloren aan het ontwikkelen van features die nadien toch herwerkt moeten worden.