Een nieuwe bestaansreden voor de Moedervereniging

De Moedervereniging is een netwerk van en voor moeders van kinderen die op het Sint-Barbara College in Gent schoollopen. De vereniging organiseert lezingen, bezoeken en activiteiten die ofwel met opvoeding ofwel met cultuur te maken hebben. Aansluitend hieraan organiseert ze netwerkmomenten. Het teruglopen van de inschrijvingen over de jaren was een grote kopzorg voor de raad van bestuur van de vereniging. Een Service Design project met de focus op het herpositioneren van een bestaande service was aan de orde.

Schermafbeelding 2018 02 23 Om 10.28.41

Diepte-interviews met bestaande en potentiële leden (gebaseerd op speciaal hiervoor ontworpen personas), observaties tijdens bijeenkomsten en cocreatie-sessies met schoolpersoneel, vrijwilligers en leden brachten ons de nodige inzichten over waarom het netwerk zijn punch verloren was.
De interne gesprekken met de raad van bestuur die volgden op het onderzoek waren van groot belang om de inzichten in de veranderende noden van de potentiële leden te verwerken: meer werkende moeders met meer sociale verplichtingen verwachten niet meer om bij de hand genomen te worden om te netwerken. Hoewel de inhoud van de lezingen als erg interessant aanzien werd, namen vele potentiële leden omwille van het oudbollige imago en de veronderstelling dat alle activiteiten overdag georganiseerd werden, een lidmaatschap niet eens in beschouwing. De moedervereniging moest dus haar bestaansreden herzien. Van een hulpmiddel voor moeders om naar buiten te treden verschoof de missie naar het versterken van de band van ouders met de school enerzijds en het aanreiken van nuttige informatie in verband met opvoeding anderzijds.
Een bruuske wijziging was niet aan de orde: er werd gekozen om verschillende initiatieven tot vernieuwing stapsgewijs in te voeren en telkens het resultaat te evalueren, met de focus op het toegankelijker maken van de moedervereniging. Daarom werd besloten om het vernieuwde programma duidelijk in de verf te zetten en de communicatiestijl aanzienlijk minder formeel te houden.

Resultaat

De nieuwe customer journey bevat o.a. een vlottere communicatiestijl, andere communicatietijdstippen, meer evenementen, die op toegankelijkere tijdstippen plaatsvinden, een verwelkomingsmoment aan de start van het schooljaar, speciale teams die nieuwe leden verwelkomen en een verhoogde zichtbaarheid op school en een grotere activiteit op de website van de school en op socal media.

Impact

Een perceptieverandering is niet iets wat over enkele weken verwezenlijkt kan worden. Toch steeg, na jaren van afkalven, het ledenaantal met 9% in 2017.