Waai privacy beleid

Welke gegevens verzamelen en/of bewaren wij?

Bij het bezoeken van onze website en het invullen van inschrijvings- en andere formulieren, verzamelen wij enkel die gegevens die nodig zijn voor het functioneren en het verbeteren van onze website of de verwerking van een inschrijving op een nieuwsbrief, een deelname aan een evenement, … . Dit gebeurt via “cookies” wanneer het om website bezoek gaat. Welke cookies dat exact zijn, vind je in ons Cookiebeleid. Hierbij verkrijgen wij ook technische informatie, met inbegrip van het internet protocol (IP) adres dat wordt gebruikt om je computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, de instelling van de tijdzone, browser plug-in types en versies, het besturingssysteem en platform.

Indien je je gegevens invult op een invulformulier of ons deze gegevens toestuurt per e-mail, gebruiken we deze enkel om je in dat kader te beantwoorden, tenzij je zelf aangeeft verder op de hoogte gehouden te willen worden. De gevraagde gegevens zijn in principe je naam, voornaam, e-mailadres en mogelijks ook je telefoonnummer, bedrijf en functie. Ook de correspondentie die we met je voeren, houden we bij.

Indien je onze diensten of producten bestelt, dan verzamelen wij alle gegevens die vereist zijn om daarover met jou te communiceren en om te kunnen factureren. Als klant kunnen wij je ook informatie toesturen die aansluit bij de diensten die je bij ons afneemt, tenzij je aangeeft dat niet (langer) te willen.

Delen van gegevens

Waai deelt geen gegevens met derden. De gegevens die we verzamelen staan wel op servers van derden, zoals SiteGround voor e-mailverkeer en website hosting, Google Analytics, Agile CRM, … Maar deze derden ontvangen enkel je gegevens en hebben niet de rechten om je gegevens te gebruiken.

Hoe beschermen we je gegevens

De gegevens die we verzamelen worden lokaal bijgehouden en in die gevallen voldoende beschermd door de toegang af te schermen met login en paswoord. Wanneer ze niet lokaal worden bijgehouden, worden ze bewaard op servers die technisch worden afgeschermd door middel van firewalls en andere beveiligingsapparatuur.

Bewering van gegevens

Wij trachten alle persoonsgegevens binnen de Europese Unie te bewaren.

Wij kunnen (zullen) persoonsgegevens enkel buiten de EU (laten) verwerken wanneer dit gebeurt in landen met een passend beschermingsniveau of wanneer de ondernemingen die je gegevens verwerken een passend beschermingsniveau kunnen bieden, overeenkomstig de GDPR (onder meer door het toepassen van de Standard Contractual Clauses zoals bepaald door de Europese Commissie en/of het vereisen van certificaten goedgekeurd door de Europese Commissie).

Door ons je persoonsgegevens te verstrekken, ga je akkoord met deze regeling.

Uw rechten

Wij zullen je persoonsgegevens op geen andere wijze gebruiken dan voorzien in dit privacy beleid.

Indien we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of andere doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten aan jou, kan je je op elk moment verzetten tegen het verder gebruik daarvan. Door contact op te nemen met ons op welcome[at]waai.be.

Je hebt het recht op toegang, raadpleging, correctie en schorsing van de informatie die wij over je bijhouden. Deze rechten kan je uitvoeren door melding op welcome[at]waai.be. Desgevallend kunnen wij een identiteitsbewijs vragen.

Wijzigingen aan ons privacy beleid

Wij kunnen dit privacy beleid veranderen wanneer dit nodig is of wanneer we daartoe door de wet worden verplicht.

Voor het gebruik van website is bij elk nieuw gebruik de op dat ogenblik geldende versie van toepassing. Wanneer wij diensten aan jou leveren of je nieuwsberichten van ons wenst te ontvangen, zal de nieuwe versie van het privacy beleid voorafgaandelijk meegedeeld worden.

Vragen

Mocht je vragen, opmerkingen of bezorgdheden hebben omtrent onze privacy beleid, contacteer ons op welcome[at]waai.be. We luisteren graag.

Waai
Raas van Gaverestraat 44
9000 Gent