Onze diensten, bekeken door de ogen van onze klanten

Risicoloos innoveren

We helpen je risicoloos te innoveren, door klanten te betrekken bij de ontwikkeling en veronderstellingen af te toetsen. Meer weten?

Coherente klantenervaringen

Het samen ontwerpen van customer journeys bezorgt je doorvoelde empathie voor je klant en duidelijke afspraken over wat die klant bij jouw bedrijf mag verwachten. Het tot stand brengen van die journeys werkt inspirerend en geeft grote voldoening aan je teams. Lees verder!

Teams aligneren

We laten de verschillende afdelingen kijken met de ogen van de klant. Daardoor verhogen we de betrokkenheid met die klanten en de interne betrokkenheid en samenhang over de afdelingen en functies heen. Hoe we dat doen?

Coaching klantgerichte teams

We helpen je om elke beslissing die je als bedrijf neemt, door de ogen van je klant te bekijken. We doen dat door je team te coachen of door zelf de rol van Chief Design Officer op te nemen. Lees verder!

Service design

In vier fases: frame, ideate, design en launch, loodsen we je door het klantgerichte, co-creatieve service design proces, van eerste idee tot lancering van een innovatieve dienst. Een dienst door je klanten mee ontwikkeld. Bekijk de stappen.

Design thinking

Met design thinking introduceren we oplossingsgericht denken in je organisatie. We leren je team omgaan met onzekerheden en onbekenden om op een iteratieve manier tot oplossingen te komen. Anders bekijken.

Customer experience design

In een user experience design traject, lopen we samen in de schoenen van je klant en ervaren je dienst zoals zij dat doet. We herdefiniëren je dienstverlening waar nodig zodat de ervaring alle verwachtingen overtreft. Beleef het hier.