Risicoloos innoveren door een iteratieve en co-creatieve aanpak

Elk bedrijf wordt vandaag gedwongen te innoveren. Door snelle technologische evoluties, maar evenzeer door de veranderende verwachtingen van klanten. Je klantenbestand wordt steeds meer divers, wat het moeilijker maakt om noden, gewoonten, verwachtingen en cultuur te begrijpen.

Om je risico’s te beperken

Wanneer je innoveert neem je risico’s. En die wil je zoveel mogelijk beperken. Je wil diensten bouwen die tegemoetkomen aan bestaande noden, in overeenstemming met de verwachtingen van klanten.

Toetsen we ideeën bij klanten

Om dat risico te vermijden helpen we je om samen met je klanten je diensten te ontwikkelen. Zodat je geen zaken bouwt die niemand wenst. We lopen samen met je in de schoenen van je klanten en gaan na hoe zij een dienst willen ervaren.

En leveren een gevalideerde roadmap

Met de inzichten die we uit het onderzoek met je klanten halen, minimaliseren we de risico’s van je innovaties. Je toekomstige aanbod is immers vooraf gevalideerd door echte klanten. We hebben nu een roadmap voor de ontwikkeling van een dienst waarop je klanten zitten te wachten.

Innoveren kan risicovol zijn. Je ontwikkelt immers iets wat nog niet bestaat. Maar die risico’s kan je sterk reduceren met human-centered designtechnieken.

 1. Onderzoek het gedrag van je klanten
  Je kan klanten of potentiële klanten bevragen over hun verwachtingen. Maar mensen zeggen wat ze denken, niet wat ze doen. In een servicedesign traject onderzoeken we het gedrag van klanten. Wat ze echt doen dus, niet wat ze denken.
 2. Co-creëer met je klanten
  Klanten betrekken bij de creatie van een dienst doet je ruimer kijken. Ideeën waar je zelf nooit zou opkomen lijken plots evident. Klanten bekijken je ontwikkeling vanuit hun specifieke noden, hun eerdere ervaringen, door een totaal andere bril dan de jouwe dus.
 3. Bekijk alle alternatieven
  Wanneer je ideeën sprokkelt voor de ontwikkeling van een nieuwe of vernieuwende dienst bekijk je alle mogelijkheden. Maar ook in een co-creatie traject met klanten, worden alle opties onderzocht op hun wenselijkheid en haalbaarheid. Door dat grondig onderzoek elimineren we veronderstellingen.
 4. Start met het noodzakelijke
  Het onderzoek met je klanten leert ons wat absoluut noodzakelijk is en wat wenselijk is. Daardoor kunnen we snel met een minimale dienst starten, daaruit leren en op basis van de opgedane kennis verder ontwikkelen. We reduceren dus de time-to-market, de initiële ontwikkelkost en dus het risico.
 5. Stuur snel bij
  Servicedesign is een iteratief proces, ideeën worden bedacht, getest en bijgestuurd. Door die iteratieve aanpak worden fouten snel ontdekt en kunnen we tijdig bijsturen.