Strategisch, creatief en oplossingsgericht denken

Diensten innoveren en innovatieve diensten creëren zijn strategische oefeningen. Daarin zoeken we op creatieve wijze naar de beste manier om aan verwachtingen te beantwoorden, bronnen of capaciteiten aan te spreken en een businessmodel te ontwikkelen.

De waarde die je voor je klant creëert

Een klant die een auto koopt zoekt een oplossing om zich te verplaatsen, of een statussymbool, of nog wat anders. Voor we een dienst ontwikkelen is het belangrijk te onderzoeken welke waarden een klant wil kopen en welke waarden je bedrijf wilt verkopen. Dat onderzoek moet ertoe leiden dat je focust op wat echt waardevol is voor je klant en waar je klant dus voor wenst te betalen.

De capaciteiten of bronnen nodig voor je dienst of product

Het ontwikkelen van een dienst of product dat aan de verwachtingen van een klant voldoet, vereist bepaalde bronnen of capaciteiten. Waar die capaciteiten worden gehaald en hoe die worden ingezet bepaalt vaak de mate waarin je diensten rendabel en vernieuwend zijn.

De haalbaarheid van je oplossing

Op basis van de noden en verwachtingen en de beschikbare middelen of capaciteiten, ontwikkelen we een businessmodel. Dat gebeurt op iteratieve wijze. We zoeken naar de meest economische, innovatieve en waardecreërende oplossingen. Oplossingen die focussen op wat van belang is voor de klant.

Strategische denkoefeningen, operationele excellentie

We helpen je je eigen organisatie te herbekijken vanuit het perspectief van de klant. Altijd met als doel nieuwe diensten te ontwikkelen of bestaande diensten te vernieuwen, in het belang van de klant.

  1. Waarom bied jij iets aan?
    Waarom hebben klanten nood aan je aanbod? Waarom niet? We nemen je mee in de schoenen van de klant en onderzoeken wat de echte noden zijn, die een klant met jouw aanbod probeert te verhelpen. We onderzoeken samen wat de echte ervaring is die de klant beleeft.
  2. Wat als,…?
    Vandaag lijkt alles evident, omdat het is wat het is. Maar wat als? Wat als Amazon morgen een fysieke winkelketen overneemt? Wat als Google morgen een bank wordt? Door alles op zijn kop te zetten gaan we na wat de echte waarde is die jouw bedrijf levert en hoe die te beschermen, te herdefiniëren of nieuwe waardes te creëren, zodat je organisatie klaar is voor morgen.
  3. Hoe doen die dat?
    Je aanbod in vraag stellen is een oefening, de wijze waarop je dat aanbod ontwikkelt is een andere oefening. We kijken te verstart naar de wijze waarop we een dienst moeten verlenen of een product moeten maken. Zonder outside-in te kijken zouden Deliveroo, Uber en Airbnb niet bestaan. We helpen je op een creatieve manier naar capaciteit te kijken.