Kijk in het hoofd van je klant, stap in haar schoenen

Denken vanuit de klant is voor vele bedrijven een omwenteling. Van buiten naar binnen kijken zijn we niet gewoon. We kijken naar de wereld vanuit onszelf. Daarom is het zinvol je team te begeleiden bij die omwenteling. Zodat iedereen denkt als een klant.

Een optimale klantervaring

Een dienst in optimale omstandigheden ontwikkelen staat soms ver af van het eigenlijke gebruik zoals een klant het ervaart. Daarom is het belangrijk dat alle leden van je team naar je dienst kunnen kijken met de ogen van een klant. Ook zij die slechts zijdelings betrokken zijn bij je aanbod, zoals boekhouding, support, …

Vereist een consistente aanpak

Elk contact met een klant biedt je de kans de verwachtingen te overtreffen of de relatie te verzuren. Maak van elk contact of touch point een goede ervaring, in lijn met de kwaliteit die je wilt leveren en de waarden die je uitdraagt.

Van een klantgericht team

We begeleiden je team bij die transitie en zorgen ervoor dat elke beslissing vanuit de behoeften van de klant wordt genomen en door de ogen van je klant wordt bekeken.

We begeleiden je om het klantgerichte denken door te voeren in heel de organisatie.

  1. Initiatie workshop voor je teams
    In een workshop van een halve dag bekijken we je dienst door de ogen van jouw klant. We brengen alle touchpoints in kaart (customer journey) en analyseren de ervaring zoals de klant die beleeft.
  2. Community of practice (CoP)
    We instaleren en begeleiden een community of practice, waarin alle teamleden (cross-departementaal) hun kennis over servicedesign (persona’s, customer journey’s, …) delen. Zodat klantgericht denken evident wordt.
  3. CDO at interim (Chief Design Officer)
    Elke belangrijke beslissing moet worden genomen in het belang van de klant. Als interim CDO helpen we je organisatie nij elke beslissing door de ogen van je klant te kijken en toetsen we die beslissing af aan de service blueprint.